Zagovaranje implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj

Dodano od Inkluzija.hr

Udruga za samozastupanje u suradnji s Udrugom za promicanje inkluzije, Centrom za ljudska prava i Uredom UNDP-a pokrenula je projekt zagovaranja implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj.

U okviru projekta provest će se nekoliko aktivnosti s ciljem zagovaranja i ubrzavanja procesa implementacije Konvencije u Hrvatskoj.
Samozastupnici u Zagrebu, Bjelovaru, Osijeku i Slavonskom Brodu bit će educirani o Konvenciji i ljudskim pravima. Jedan od rezultata ovog procesa edukacije bit će i brošura o pravima iz Konvencije u lako razumljivom obliku, koja će tekst Konvencije učiniti dostupnim osobama s intelektualnim teškoćama.

U okviru projekta izvršit će se analiza prijevoda Konvencije na hrvatski jezik i njezina utjecaja na život i položaj osoba s intelektualnim teškoćama u društvu. Analiza će biti predstavljena javnosti na konferenciji koja će, povodom obilježavanja prve obljetnice stupanja Konvencije na snagu, biti održana u svibnju 2009. godine u Zagrebu.