Povratak

Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga

Ulaganje u budućnost. Europska Unija

Ime projekta: Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga
Donator: Program EU za Hrvatsku, IPA Komponenta IV – Razvoj ljudskih potencijala, EuropeAid/131056/D/SER/HR/4
Partner: Oxfort Policy Management i Udruga za inicijative u socijalnoj politici
Odobreni iznos: 1,382,640 eura
Mjesto provođenja: Hrvatska
Vrijeme trajanja: od 05. studenog 2012. – 04. rujna 2014. (22 mjeseca)

Ministarstvo socijalne politike i mladih, u okviru IV. komponente IPA „Razvoj ljudskih potencijala“, dana 05. studenog 2012. godine pokrenulo je projekt Podrška sustavu socijalne skrbi u procesu daljnje deinstitucionalizacije socijalnih usluga.

Projektni tim čine Oxford Policy Management Limited, konzultantska tvrtka iz Velike Britanije u suradnji s dva hrvatska partnera, Udrugom za promicanje inkluzije i Udrugom za inicijative u socijalnoj politici.

Projekt je vrijedan 1,382,640 eura, pri čemu nacionalno sufinanciranje iznosi 15% od ukupnog iznosa projekta.

Projekt ima za cilj povećati socijalno uključivanje korisnika prava i usluga u sustavu socijalne skrbi te pružiti podršku stručnjacima iz sustava socijalne skrbi pri daljnjem razvoju i provedbi učinkovitih i inkluzivnih socijalnih usluga unaprjeđivanjem procesa socijalnog planiranja i transformacije ustanova. Glavni korisnici projekta su prvenstveno korisnici usluga, službenici Ministarstva socijalne politike i mladih, ustanova socijalne skrbi koje pružaju socijalne usluge na lokalnoj razini te sudjeluju u procesu njihova planiranja i transformacije domova, predstavnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, organizacija civilnog društva, socijalni partneri te predstavnici drugih javnih službi na lokalnoj razini, naročito sustav obrazovanja, zdravlja, pravosuđa i unutarnjih poslova.

Projekt se sastoji od dvije komponente, a krajnji rezultati su:

  • osnaživanje kapaciteta stručnjaka pri socijalnom planiranju i promicanje alternativnih oblika skrbi unutar zajednice;
  • osnaživanje kapaciteta stručnjaka pri procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi.

Pri socijalnom planiranju lokalni i regionalni dionici sudjeluju u planiranju pružanja alternativnog oblika socijalnih usluga usmjerenih na pojedinca, kao alternativa institucionalizaciji koja uključuje domove za nezbrinutu djecu, vrtiće, obiteljske domove i stambene prostore za samostalno stanovanje uz podršku.

Procesom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne ustrojit će se mreža usluga usmjerenih na sprječavanje daljnje institucionalizacije, redefinirati funkcije domova socijalne skrbi i razviti deinstitucionalizirane usluge u zajednici temeljene na potrebama korisnika.

Projektne aktivnosti: 

Projektni tim će napraviti procjenu već provedenih aktivnosti vezanih za reformu socijalne skrbi i proces deinstitucionalizacije, s naglaskom na socijalno planiranje. Na osnovi zaključaka iz ovih procjena provodit će se daljnje aktivnosti unutar projekta:

  • uspostava radnih skupina za socijalno planiranje u 10 županija koje još nisu proizvele socijalne planove. Projektni tim će pružiti podršku ovim radnim skupinama u svakoj od 10 županija kako bi razvile socijalne planove (2014.-2016.) i podržati Akcijski plan za 2014. i 2015. Nadalje, pružit će se podrška i u 10 županija koje su napravile socijalne planove. Bitno je unutar samog planiranja procesa učinkovito pratiti, evaluirati i izvještavati o napretku te će projektni tim održati specifične treninge (obuke).
  • izrada detaljnog priručnika i trening programa za stručnjake o socijalnoj skrbi kako bi ustrajali u daljnjoj deinstitucionalizaciji, direktna podrška kroz mentoriranje, razmjenu dobrih praksi, razvoj dobrih primjera transformacijskih planova, održavanje studijskog putovanja u jednu od zemalja članica EU itd.

U cilju podupiranja tih važnih reformi i osiguranja širenja informacija projektni tim će izdavati redovne elektronske biltene o razvijenim socijalnim planovima i institucionalnim transformacijama.

BILTENI o aktivnostima projekta

2 Logotip ESF 3 Logotip SIF 4 Logotip HZZ 6 Logotip MSPM 7 Logotip OPM

Novosti

[inkluzija_posts category=”podrska-sustavu-socijalne-skrbi” number=”5″]