Povratak

INKluzija nije i..luzija

Naziv projekta: INKluzija nije i..luzija

Naziv korisnika: Udruga za promicanje inkluzije

Ukupna vrijednost projekta: 1.693.964,89 kuna

EU sufinanciranje projekta: 85% iz Europskog socijalnog fonda

Razdoblje provedbe projekta: 1.5.2021.-1.11.2022.

Dana 01. svibnja 2021., potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, započeo je projekt “INKluzija nije i..luzija” sufinanciran od strane Europske unije, Europskog socijalnog fonda, u trajanju od 18 mjeseci.

Projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Zagrebom, s ciljem poticanja prijelaza s institucionalnih socijalnih usluga na usluge u zajednici. Provedbom projektnih aktivnosti pruža se podrška procesu deinstitucionalizacije i sprječavanja institucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama, razvojem, širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalne usluge organiziranog stanovanja. Na taj se način omogućava osobama s intelektualnim teškoćama ostvarivanje prava na život u zajednici, kao ključnog prava zajamčenog UN Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom.

Projekt stvara preduvjete za nastavak života u zajednici za 55 već uključenih deinstitucionaliziranih i 4 novouključene deinstitucionalizirane OIT u uslugu organiziranog stanovanja na području Grada Zagreba, i to povećanjem kvalitete usluge, koja se ogleda u jačanju stručnih i drugih kapaciteta pružatelja usluga kako bi osobe vodile smislene i samoodređene živote u zajednici uz odgovarajuću podršku. Projekt također pridonosi povećanju svijesti javnosti o pravu na život u zajednici svih osoba s invaliditetom na jednakopravnoj osnovi s drugima.

Očekivani rezultati projekta su: osigurana socijalna usluga organiziranog stanovanja za 59 osoba s intelektualnim teškoćama (4 nova i 55 postojećih korisnika); poboljšana kvaliteta usluge organiziranog stanovanja za 59 osoba s intelektualnim teškoćama, zapošljavanjem dodatne podrške te njihovim osposobljavanjem te dodatnim educiranjem na razne teme; podizanje svijesti javnosti o pravima osoba s invaliditetom, posebice pravu na život u zajednici.  

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr — Sadržaj ove internetske stranice isključiva je odgovornost Udruge za promicanje inkluzije te se ni na koji način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije.