Povratak

IPA – radne aktivnosti uz podršku

Ovaj projekt financira Europska Unija.

Ime projekta: Službe za radne aktivnosti uz podršku za osobe s intelektualnim teškoćama
Donator: Europske unija, IPA IV. komponenta – Razvoj ljudskih potencijala
Podugovaratelj: Udruga za samozastupanje
Odobreni iznos: 127.156,69 €
Mjesto provođenja: Zagreb, Bjelovar, Osijek i Šibenik
Vrijeme trajanja: Završen – 04. prosinca 2010. – 03. prosinca 2011.

Cilj projekta je povećati zapošljivost osoba s intelektualnim teškoćama u Bjelovaru, Osijeku i Šibeniku na otvorenom tržištu rada i omogućiti pristup svrsishodnim radnim aktivnostima za one pojedince koji nisu u mogućnosti uključiti se u radne aktivnosti na vanjskom tržištu.

Projekt “Službe za radne aktivnosti uz podršku za osobe s intelektualnim teškoćama” smatramo izuzetno važnim iz razloga što prepoznaje važnost zapošljavanja osoba s intelektualnim teškoćama kao svih drugih ljudi, potiče zapošljavanje osoba koje su u kategoriji teško zapošljivih osoba i promiče ideju jednakosti i istih mogućnosti za sve.

Uključivanje čak 44 osobe s intelektualnim teškoćama na otvorenom tržište rada kod 24 poslodavaca pokazuje da je realizacija ovako zahtjevnog projekta moguća i s relativno ograničenim resursima.

Želimo se zahvaliti svima koji su pridonijeli uspjehu projekt a posebice osobama s intelektualnim teškoćama koji su se pokazali veliku motivaciju i svojim radom i zalaganjem učinili ovaj projekt uspješnim.

 

Također, želimo se zahvaliti poslodavcima koji su uključili osobe u svoje tvrtke a radi se o tvrtkama:

Osijek

Festetics d.o.o., Tržnica Osijek d.o.o., Gradska tiskara Osijek d.d., Koncert d.o.o. obrt za marketing, Športski objekti d.o.o.Osijek, Dm-drogeriemarkt d.o.o.

Šibenik

Martina S“ d.o.o., Foto Spektar, Udruga Šibenik grad djece, Zaposlen d.o.o., Vrtni centar Dubrava, Opća bolnica Šibenik, restoran „Na moru“, marina „Hramina“, knjižara Matica, komunalno poduzeće Knin

Bjelovar

Grad Bjelovar, Bjelovarski sajam d.o.o., obrt Redrex, Ratarstvo d.o.o., Uprava šuma Podružnica Bjelovar, Zadruga Valenta, Marko metal, Horkud Golub d.o.o.

 

Povratne informacije poslodavaca poput

„Zadovoljna sam poslom koji su obavili.“

„Dobrobit je dvostrana za sve, kako za korisnike, vaše Udruge, tako i za cjelokupan kolektiv nas poslodavaca.“

„Treba im pružiti priliku da postanu ravnopravni članovi društva. Svakako ću preporučiti svim kolegama da radno angažiraju osobe s intelektualnim teškoćama. Pokušat ću porazgovarati sa svima koji su u mogućnosti radno angažirati te divne osobe.“

pokazuju da bi trebalo nastaviti s razvojem aktivnosti u Bjelovaru, Osijeku i Šibeniku ali i raditi na širenju programa na druge gradove.

  • ZagrebMarijana Janković, prof. defektolog, tel: 01/55 30 582
  • BjelovarPrimož Lovrović, dipl. upravni organizator, tel: 043/22 14 11
  • OsijekJelena Soudil Prokopec, prof. defektolog, tel: 031/37 43 99
  • Šibenik – dr.sc. Marija Alfirev, prof. defektolog, tel: 022/31 27 71