Dokumentarni film Svjedočanstva: Pravo na život u zajednici prikazan u UN.

Dodano od Inkluzija.hr

12. svibnja Ujedinjeni narodi proslavili su stupanje na snagu nove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Konvencija proširuje i osigurava već postojeća ljudska prava na više od 650 milijuna ljudi s invaliditetom u svijetu. U sklopu svečanosti stupanja na snagu prikazan je isječak iz dokumentarnog filma Svjedočanstva: Pravo na život u zajednici.
Film Svjedočanstva: Pravo na život u zajednici rezultat je koprodukcije Udruge za promicanje inkluzije i organizacije WITNESS. Hrvatska je bila jedna od prvih pet zemalja koje su potpisale i ratificirale novu Konvenciju.