Povratak

Inkluzivna mreža – Jači smo zajedno

Ime projekta:Inkluzivna mreža – Jači smo zajedno
Naziv korisnika:Udruga za promicanje inkluzije
Partner:Centar za inkluzivnu podršku Slavonski Brod, Centar za inkluziju i socijalne usluge i Osječki centar za inkluziju
Odobreni iznos:437.707,78 kn
Mjesto provođenja:Hrvatska
EU sufinanciranje projekta:85% iz Europskog socijalnog fonda
Vrijeme trajanja:od 27. svibnja 2022. – 27. siječnja 2024.

Dana 27.7.2022. potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, započeo je projekt „Inkluzivna mreža – jači smo zajedno“ UP.04.2.1.11.0335 sufinanciran od strane Europske unije, Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020., u okviru poziva Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice, u trajanju od 18 mjeseci.

Partneri u projektu su Centar za inkluzivnu podršku Slavonski Brod, Centar za inkluziju i socijalne usluge i Osječki centar za inkluziju.

Projektom se uspostavlja inkluzivna mreža OCD-a na području 7 županija, koja, spajanjem novostečenih znanja i vještina s iskustvom života u lokalnoj zajednici, ojačava kapacitete OCD-a za dobro upravljanje i postizanje većeg stupnja odgovornosti prema okruženju i zajednici u kojoj djeluju. Specifični ciljevi projekta su 1.) ojačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima kroz prijenos znanja i iskustava vezano uz rad OCD-a u području socijalne skrbi i osoba s invaliditetom; 2.) ojačati kapacitete OCD-a za neposredan rad u područjima zapošljavanja, obrazovanja, socijalnog uključivanja i dobrog upravljanja na lokalnoj razini kroz prijenos znanja, vještina i iskustava vezano uz upravljanje projektima kako bi sve lokalne udruge izgradile svoje kapacitete za buduće samostalno prijavljivanje na projektne natječaje te na taj način osigurale resurse za svoj daljnji rad u području socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u lokalnu zajednicu te 3.) unaprijediti kapacitete OCD-a za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama kroz prijenos znanja i iskustava vezanih za reagiranje u kriznim situacijama kako bi lokalne udruge u budućnosti mogle same reagirati i rješavati nadolazeće probleme. Očekivani rezultati projekta su: 1.) povećano znanje predstavnika OCD-a u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava; 2.) pojačani kapaciteti zaposlenika/ca OCD-a za neposredan rad u području zapošljavanja i socijalnog uključivanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija te 3.) unaprijeđeni kapaciteti OCD-a za jačanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja problema ranjivih skupina.

    Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge za promicanje inkluzije.
    Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr