Povratak

O nama

Udruga za promicanje inkluzije (UPI) je nevladina, neprofitna i humanitarna organizacija osnovana u Zagrebu u listopadu 1997. godine. Aktivnosti Udruge temelje se na filozofiji inkluzije, prema kojoj osobe s intelektualnim teškoćama imaju pravo biti ravnopravni i aktivni članovi društva.

Misija: Potpora procesu deinstitucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama kroz razvoj usluga u zajednici kako bi ih se podržalo pri ostvarivanju njihovog prava na život u zajednici i postigla socijalna uključenost.

Vizija: Društvo u kojem osobe s intelektualnim teškoćama imaju jednake mogućnosti, njihov se doprinos cijeni i njihova se prava poštuju.

Kako bi se ova vizija ostvarila potrebno je osobama s intelektualnim teškoćama omogućiti da postanu dio društva.

Svi ljudi, bez obzira na potrebu za podrškom, trebaju imati jednake mogućnosti aktivnog sudjelovanja, te pristup istim resursima koji su na raspolaganju svima koji žive u zajednici.

UPI potiče i podržava proces deinstitucionalizacije osoba s intelektualnim teškoćama u Hrvatskoj i regiji te nastoji razvijati modele stručnih službi podrške u zajednici te poticati razvoj istih sa strane raznih pružatelja usluga.

 

UPI je članica međunarodne organizacije INCLUSION EUROPE, organizacije INCLUSION INTERNATIONAL i ECCL – European Coalition for Community Living