Partnersko vijeće Urbane aglomeracije Zagreb

Dodano od Webmaster

Zaključkom gradonačelnika Grada Zagreba, od dana 26. siječnja 2022., predsjednica Udruge za promicanje inkluzije, prof.dr.sc. Borka Teodorović imenovana je članom Partnerskog vijeća, a Jasna Buljić, voditeljica programa/projekata imenovana je zamjenicom člana Partnerskog vjieća.

Dana 08. travnja 2022. na Zagrebačkom velesajmu u prostorijama ZICER-a održana 1. konstituirajuća sjednica Partnerskog vijeća na kojem je izabran predsjednik i zamjenik predsjednika Partnerskog vijeća te je donosen poslovnik o radu kojim se uređuje osnivanje, sastav, djelokrug, način rada i druga pitanja od značaja za svoj rad, sve u skladu sa Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. – 2027., Verzija 2.0., Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Radujemo se daljnjem radu i doprinosu razvoja Urbane aglomeracije Zagreb u sljedećem razdoblju do 2027. godine!

Zaključak o imenovanju možete pogledati dolje: