Povratak

Okrugli stol o novoj javnoj politici za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije

U ponedjeljak, 27. veljače 2023. sudjelovali smo na okruglom stolu u organizaciji Centra za mirovne studije na temu Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2022. do 2027.

Naime, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava istekao je 2016. godine, od kada RH nema ovaj važan strateški dokument. Radna skupina za izradu prijedloga ovog dokumenta i pratećih akcijskih planova završila je s radom, a savjetovanje sa zainteresiranom javnošću završeno je prošloga mjeseca. Na okruglom stolu imali smo prilike čuti kako je tekao proces izrade strateškog okvira za ljudska prava i suzbijanje diskriminacije, ako su definirani njegovi ciljevi i mjere, jesu li oni prilagođeni potrebama, jesu li provedivi te kako će izgledati njihova provedba.

Donošenje navedenog dokumenta predviđeno je za kraj ožujka 2023. godine.