Godišnji financijski izvještaji za 2019. godinu s izvješćem revizora

Dodano od Webmaster

Sukladno članku 32. Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, financijski izvještaji Udruge za promicanje inkluzije za 2019. godinu podliježu reviziji, dok financijski izvještaji za 2019. povezanih neprofitnih organizacija Centra za inkluziju i socijalne usluge i Centra za inkluzivnu podršku Slavonski Brod podliježu revizijskom uvidu. Svi financijski izvještaji s izvješćem revizora objavljeni su u rubrici Financijski izvještaji.