Novosti

Novosti iz Udruge za promicanje inkluzije

Zagovaranje implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj

14.04.2011 - Novosti

Udruga za samozastupanje u suradnji s Udrugom za promicanje inkluzije, Centrom za ljudska prava i Uredom UNDP-a pokrenula je projekt zagovaranja implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. … Više