Veliki uspjeh Udruge za promicanje inkluzije na Zero Project konferenciji u Beču!!!

Dodano od Webmaster

Izvještaj sa Zero Project 2015. konferencije održane 25. – 27. veljače 2015. u zgradi Ujedinjenih naroda u Beču

Konferencija Zero Project 2015. održala se u Beču 25. – 27. veljače 2015. godine. Kao i prethodnih godina, i ova se konferencija odnosila na predstavljanje najnovijih inovativnih praksi i politika namijenjenih osobama s invaliditetom. Radi se o velikom skupu koji na jednom mjestu okuplja delegate iz zemalja diljem svijeta koji, nakon izvršene prethodne selekcije, dobivaju priliku predstaviti vlastiti program pod kategorijom inovativne prakse, odnosno inovativne politike. Na trodnevnoj konferenciji, održanoj u zgradi UN-a u Beču predstavile su se inovativne prakse i programi sa svih strana svijeta koje za cilj imaju poboljšanje kvalitete života osoba s invaliditetom. Zero Project inicijativu pokrenula je 2010. godine ESSL Fondacija. World Future Council (WFC) im se pridružuje 2011. godine, a 2013. godine u suradnju ulazi i  European Foundation Centre (EFC). Misija Zero Project-a je rad na stvaranju svijeta bez granica, sukladno principima i člancima UN Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Ideja projekta je promicanje društvenih promjena primjenom inovativnih politika koje se tiču svih razina vlasti, od lokalne pa sve do regionalne i nacionalne razine, u pogledu svih aspekata članaka 19 i 29 Konvencije. Cilj ovogodišnje konferencije Zero Project-a bio je dakle podići razinu svijesti o inovativnim praksama i politikama iz cijelog svijeta koji promiču neovisno življenje i političku participaciju osoba s invaliditetom.

Konferencija se u Beču održava svake veljače već tri godine. Protekle dvije su se fokusirale na teme zaposlenja (2013.) i pristupačnosti (2014.). Na ovogodišnjoj konferenciji, koja je bila usmjerena na neovisno stanovanje i sudjelovanje u politici, sudjelovalo je 450 sudionika iz 150 zemalja, a za primjer najbolje prakse bilo ih je nominirano 50.

Jedna od glavnih pretpostavki na koju se oslanja koncept Zero Project inicijative je ona o socijalnoj inovativnosti. Socijalna inovacija je, naime, potrebna za stvaranje promjena koje zahtijeva implementacija UN Konvencije. Na inovativnost se gleda u smislu postizanja prepoznatljivih poboljšanja i pozitivne dinamične promjene koja lako može poslužiti kao model i replicirati se u mnogim drugim zemljama. Bitno je pri tome naglasiti kako je cilj Zero Project – a pronaći i identificirati modele koji funkcioniraju u praksi. U odluci o najboljoj praksi sudjeluju eksperti, ali i same osobe s invaliditetom. Zero Project dakle predstavlja platformu na kojoj se dijele inovativna i učinkovita rješenja za probleme s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom, a prepoznatost projekta Udruge za promicanje inkluzije, koja je ove godine po prvi put sudjelovala na konferenciji, u ovom je smislu vrlo važan korak.

Prof.dr. Borka Teodorović, predsjednica udruge i predstavnica programa ‘Samostalni život uz individualiziranu podršku’ ovim je putem predstavila aktivnosti i djelovanje Udruge za promicanje inkluzije. Pri tome je napomenula kako se radi o organiziranom stanovanju kao novom tipu usluge za kojim je potreba prepoznata još 2000. godine od kad se i počeo razvijati kao dio sustava socijalne skrbi. Naš je program, među 50 ostalih, bio nominiran za jedan od inovativnih primjera dobre prakse te je osvojio i nagradu.

Zero Project konferencija održati će se i 2016. godine, a na njoj će se razgovarati o edukaciji. Do tada nastavljamo raditi na stvaranju svijeta bez granica.