Potpisan ugovor o bespovratnim sredstvima za projekt “Inkluzivna mreža-jači smo zajedno”

Dodano od Webmaster

Danas je ispred Udruge za promicanje inkluzije profesorica dr. sc. Borka Teodorović u hotelu Sheraton potpisala Ugovor o bespovratnim sredstvima za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020., u okviru poziva Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice za projekt UP.04.2.1.11.0335 “Inkluzivna mreža-jači smo zajedno”  Partneri u projektu su Centar za inkluzivnu podršku Slavonski Brod, Centar za inkluziju i socijalne usluge i Osječki centar za inkluziju.

Projektom se uspostavlja inkluzivna mreža OCD-a na području 7 županija (Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Bjelovarsko-bilogorske, Požeško-slavonske, Sisačko-moslavačke, Šibensko-kninske županije i Grada Zagreba), s mogućnošću daljnjeg širenja, koja, spajanjem novostečenih znanja i vještina s iskustvom života u lokalnoj zajednici, ojačava kapacitete OCD-a za dobro upravljanje i postizanje većeg stupnja odgovornosti prema okruženju i zajednici u kojoj djeluju. Specifični ciljevi projekta su 1.) ojačati kapacitete OCD-a aktivnih u lokalnim zajednicama za provedbu aktivnosti prilagođenih lokalnim problemima kroz prijenos znanja i iskustava vezano uz rad OCD-a u području socijalne skrbi i osoba s invaliditetom; 2.) ojačati kapacitete OCD-a za neposredan rad u područjima zapošljavanja, obrazovanja, socijalnog uključivanja i dobrog upravljanja na lokalnoj razini kroz prijenos znanja, vještina i iskustava vezano uz upravljanje projektima kako bi sve lokalne udruge izgradile svoje kapacitete za buduće samostalno prijavljivanje na projektne natječaje te na taj način osigurale resurse za svoj daljnji rad u području socijalnog uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u lokalnu zajednicu te 3.) unaprijediti kapacitete OCD-a za pružanje učinkovitog odgovora na potrebe lokalne zajednice u kriznim situacijama kroz prijenos znanja i iskustava vezanih za reagiranje u kriznim situacijama kako bi lokalne udruge u budućnosti mogle same reagirati i rješavati nadolazeće probleme. Očekivani rezultati projekta su: 1.) povećano znanje predstavnika OCD-a u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava; 2.) pojačani kapaciteti zaposlenika/ca OCD-a za neposredan rad u području zapošljavanja i socijalnog uključivanja, uključujući prilagodbu poslovanja uz primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija te 3.) unaprijeđeni kapaciteti OCD-a za jačanje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja problema ranjivih skupina.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 437.707,78 HRK, od čega je 372.051,61 HRK sufinancirano sredstvima Europskog socijalnog fonda, a 65.656,17 HK sredstvima državnog proračuna. Projekt se provodi od 27. srpnja 2022. do 27. siječnja 2024.

Zahvaljujemo Uredu za udruge i Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva na dosadašnjoj suradnji te se radujemo svim budućim suradnjama i izazovima!