Povratak

Posjet izložbi “Megafauna”

Dana 22.3. posjetili smo Gradski muzej Sisak, vidjeli izložbu “Megafauna” – divove koji su obitavali na našim prostorima – kosti vunastog mamuta i vunastog nosoroga. Nakon toga smo sudjelovali u radionici izrade mamuta od gline.