Povratak

Poludnevni boravak Udruge za promicanje inkluzije

Udruga za promicanje inkluzije pruža novu uslugu – poludnevni boravak za osobe s intelektualnim teškoćama i poremećajima iz spektra autizma. 

Usluga se pruža temeljem Ugovora s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, za do 20 korisnika. 

U skladu sa našim vrijednostima i misijom, usluga poludnevnog boravka u udruzi za promicanje inkluzije ima za svrhu osnaživanje osoba s intelektualnim teškoćama za uključivanje u život zajednice.

Aktivnosti koje će Udruga organizirati u okviru poludnevnog boravka prilagođavat će se potrebama i interesima korisnika, temeljem stručne procjene našeg tima. 

Aktivnosti koje će se provoditi u sklopu usluge poludnevnog boravka :

– aktivnosti u funkciji stjecanja radnih vještina

– aktivnosti u funkciji stjecanja vještina svakodnevnog života

– kreativne i stvaralačke aktivnosti (slikanje, glazba, izrada umjetničkih i predmeta za svakdonevnu upotrebu)

– sportsko-rekreativne aktivnosti (fitness i orijentiring)

– edukativne i osnažujuće aktivnosti (radnionice računalnih vještina, radionice samozastupanja)

 

Za dodatne informacije stojimo na raspolaganju putem e-maila inkluzija@inkluzija.hr ili putem telefona na broj 01/3758-932