Povratak

“Osobe s intelektualnim teškoćama država i dalje diskriminira.”

Članica upravnog odbora Udruge za promicanje inluzije i predsjednica Saveza pružatelja usluga organiziranog stanovanja, dr.sc. Bojana Rozman, dala je intervju za Šibenik In u kojem govori o problemima u pružanju usluge organiziranog stanovanja.

„Organizirano stanovanje je koncipirano kao u zajednici utemeljena usluga kojom se jednoj ili više osoba osigurava podrška koja im je potrebna da bi živjeli u zajednici.  Osoba koristi vlastiti stambeni prostor ili stambeni prostor koji putem najma ili vlasništva osigurava pružatelj usluge.  Osoba prima individualiziranu podršku u svim životnim područjima te koristi resurse zajednice koji su dostupni i drugim građanima. Podrška koja se pruža je fleksibilna i prilagođuje se promjenama u potrebama svakog pojedinca.  Usluga organiziranog stanovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi spada u izvaninstitucionalne usluge.  Sukladno UN Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom, kao izvaninstitucionalna usluga organizirano stanovanje trebalo bi korisnicima osigurati izbor mjesta stanovanja i sustanara te individualiziranu osobno usmjerenu podršku.  Nažalost, pravilnici kojima je ova usluga regulirana pretjeranom regulativom sve je više institucionaliziraju.“  

„Socijalne usluge poput organiziranog stanovanja nisu dostupne diljem zemlje, kapaciteti državnih i nedržavnih pružatelja ove usluge su popunjeni, a zbog nedostatne cijene i kompleksnog licenciranja rijetki se nedržavni pružatelji usluga odluče pružati ovu uslugu, te država i dalje diskrimira osobe s intelektualnim teškoćama.“

Cijeli intervju možete pročitati ovdje.