Novosti

Novosti iz Udruge za promicanje inkluzije

Dokumentarni film Svjedočanstva: Pravo na život u zajednici prikazan u UN.

14.04.2011 - Novosti

12. svibnja Ujedinjeni narodi proslavili su stupanje na snagu nove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Konvencija proširuje i osigurava već postojeća ljudska prava na više od 650 milijuna ljudi … Više

Zagovaranje implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj

14.04.2011 - Novosti

Udruga za samozastupanje u suradnji s Udrugom za promicanje inkluzije, Centrom za ljudska prava i Uredom UNDP-a pokrenula je projekt zagovaranja implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. … Više