Novosti

Novosti iz Udruge za promicanje inkluzije

Europski sud za ljudska prava

14.04.2011 - Novosti

Stručna tajnica Udruge Neda Miščević uspješno je završila edukaciju odvjetni-ca/ka za zastupanje pred Europskim sudom za ljudska prava, radnim posjetom Sudu u Strassbourgu od 15. do 20.03.2009. Uskoro više o … Više

Dokumentarni film Svjedočanstva: Pravo na život u zajednici prikazan u UN.

14.04.2011 - Novosti

12. svibnja Ujedinjeni narodi proslavili su stupanje na snagu nove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Konvencija proširuje i osigurava već postojeća ljudska prava na više od 650 milijuna ljudi … Više

Zagovaranje implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj

14.04.2011 - Novosti

Udruga za samozastupanje u suradnji s Udrugom za promicanje inkluzije, Centrom za ljudska prava i Uredom UNDP-a pokrenula je projekt zagovaranja implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. … Više