Povratak

Organizirano stanovanje

Usluga organiziranog stanovanja namijenjena je svim osobama s intelektualnim teškoćama koje trebaju podršku kako bi živjele u zajednici (osobe koje su deinstitucionalizirane i osobe čija se institucionalizacija želi spriječiti).

Organizirano stanovanje provodi se u unajmljenim stanovima ili stanovima u vlasništvu osoba kojima se pruža podrška. U jednom stanu živi od jedne do pet osoba, u skladu sa svojim željama i potrebom za podrškom. Svakoj se osobi pruža podrška u svim životnim područjima (stanovanje, rad, slobodno vrijeme). Osobama se pruža podrška kako bi u što je moguće većoj mjeri usvojile vještine odgovornog ophođenja s novcem, brige o sebi i o stanu, pripreme hrane, korištenja javnog prijevoza i stvaranja i održavanja prijateljstava i poznanstava. Potiče se korištenje resursa i usluga koje lokalna zajednica nudi (zdravstvena skrb, trgovine, kulturne, rekreacijske, sportske i religiozne aktivnosti).

Uslugu Organiziranog stanovanja UPI provodi u skladu sa principima osobno usmjerenog pristupa i aktivne podrške.

Svi korisnici usluga u program se upućuju temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Kroz uslugu Organiziranog stanovanja UPI pruža podršku u stanovanju za 56 osoba s intelektualnim teškoćama u Zagrebu i 34 osobe u Sisku.

Uslugu organiziranog stanovanja, za 200 osoba s intelektualnim teškoćama u gradovima Bjelovaru, Grubišnom Polju, Osijeku i Slavonskom Brodu provode partnerske organizacije Udruge za promicanje inkluzije.