Socijalna usluga organiziranog stanovanja kroz ESF projekt

Dodano od Webmaster

Kroz projekt INKluzija nije i…luzija sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda, Udruga za promicanje inkluzije od 1.6.2021. provodi kontinuirano organizirano stanovanje za 55 krajnjih korisnika projekta. Podršku u svakodnevnom životu korisnicima projekta pruža 10 asistenata organiziranog stanovanja.Aktivnosti su usmjerene individualnim potrebama i željama krajnjih korisnika pa se time i omogućava izbor osobama s intelektualnim teškoćama. Projektne aktivnosti provode se u Radnom centru UPI, pridržavajući se svih epidemioloških smjernica za siguran rad i mjera sprječavanja širenja virusa.

Projekt osigurava preduvjete za nastavak života u zajednici i deinstitucionalizaciju korisnika, kako bi se povećala kvaliteta života osoba s intelektualnim poteškoćama, jer inkluzija zaista nije iluzija!