Projekt “Aktivni za inkluziju!”

Dodano od Webmaster

U nastavku donosimo sažetak projekta “Aktivni za inkluziju!” u kojem Udruga sudjeluje kao partner Centru za inkluzivne radne aktivnosti.

Naziv projekta: Aktivni za inkluziju!

Nositelj projekta: Centar za inkluzivne radne aktivnosti

Partneri:

 · Udruga za promicanje inkluzije

· Centar za inkluziju Pakrac – Lipik

Razdoblje provedbe projekta: 01.10.2021. – 31.03.2022.

Ukupna vrijednost projekta: 14.733,21 € osigurano kroz financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova

Kontakt osoba za više informacija: Marta Jalšovec, info@cira.hr

Poveznice na relevantne internetske stranice: https://cira.hr/hr/ https://www.facebook.com/centarzainkluzivneradneaktivnosti

Sažetak projekta: Na temelju višegodišnjeg djelovanja u području uključivanja osoba s intelektualnim teškoćama u zajednicu i svijet rada utvrdili smo da osobe s intelektualnim teškoćama nisu dostatno osnažene za ostvarivanje svog Ustavom zajamčenog prava na rad u inkluzivnim uvjetima te se javlja specifična potreba za kvalitetnom, kontinuiranom stručnom podrškom na individualizirani i osobno usmjeren način. Također ne postoji dovoljna svijest javnosti i poslodavaca o radnim kapacitetima osoba s intelektualnim teškoćama te o mogućnostima i prednostima njihovog uključivanja u redovne radne procese. Ovim projektnom, koji ima doseg i na nerazvijena/deprivirana područja, doprinosi se jačanju i umrežavanju organizacija civilnog društva koje djeluju u korist osoba s intelektualnim teškoćama. Osobe s intelektualnim teškoćama, kao ranjiva skupina, informiraju se i osnažuju za lakši pristup tržištu rada te uključuju u život zajednice i svijet rada, a čime se povećava socijalna uključenost i kvaliteta njihova života u zajednici. Građani i poslodavci se senzibiliziraju i osvještavaju o radnim kapacitetima osoba s intelektualnim teškoćama i o mogućnostima i prednostima te važnosti njihovog uključivanja u radne procese na otvorenom tržištu rada. Projekt doprinosi građanskom sudjelovanju, socijalnoj koheziji, razvoju humanijega i ravnopravnijega demokratskog društva, koje je uključivo i otvorenije za svoje sugrađane s intelektualnim teškoćama.