Sastanci Koalicije za život u zajednici

Dodano od Webmaster

Predstavnici UPI sudjelovali su na sastancima Koalicije za život u zajednici sa županijama i gradovima.

4.10.2011. održan je sastanak u Gradu Šibeniku s g. Petrom Baranovićem, zamjenikom gradonačelnika.

Grad Šibenik prvi je održani sastanak od 10 planiranih sastanaka s gradovima. Predstavnici Koalicije predstavili su Koaliciju, njezine ciljeve, aktivnosti i planove, te upoznali g. Baranovića s Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, posebice člankom 19, te s radom udruga osoba s invaliditetom na području grada Šibenika, a posebice radom podružnice Udruge za promicanje inkluzije u Šibeniku, koja ima četiri stambene zajednice u samom gradu. Budući da se je Koalicija ponudila za suradnju po pitanju osoba s invaliditetom, Konvencije, te posebice članka 19. Konvencije u budućnosti, g. Baranović izrazio je otvorenost za suradnju, te najavio mogućnost aktivnijeg angažmana u ovom području.

 

5.10.2011. održan je sastanak u Šibensko-kninskoj županiji sa Zoranom Smolčićem, zamjenikom župana i Nikolom Mihaljevićem, pročelnikom Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.

Gospodin Mihaljević prepoznao je važnost Koalicije, razumijevanje za temu, te je govorio o trenutnim planovima Županije u smislu izrade Plana socijalnih usluga koji se vodi na participativan način u suradnji s OCD-ima, a među njima su i udruge osoba s
invaliditetom. Budući da se je Koalicija ponudila za suradnju po pitanju osoba s invaliditetom, Konvenciji, te posebice članku 19. Konvencije u budućnosti, gospodin Mihaljević je izrazio spremnost i otvorenost za suradnju posebice u okviru uspostavljanja novog koordinacijskog tijela za ovo područje, a što je vezano za izradu novog socijalnog plana ove Županije.