Praćenje napretka Centra za rehabilitaciju Ozalj

Dodano od Webmaster

17. veljače 2015. tim Udruge za promicanje inkluzije, na čelu sa predsjednicom, posjetio je Centar za rehabilitaciju Ozalj u pratnji ravnateljice COO Validus i gđe Judith Klein, direktorice Inicijative za mentalno zdravlje Fondacije otvoreno društvo.

Nakon srdačnog dočeka počeo je i prvi sastanak u Centru za rehabilitaciju Ozalj, gdje su nas dočekali djelatnici na čelu s ravnateljicom Dijanom Borović – Galović. Prisutni su izrazili veliko zadovoljstvo dosadašnjim projektom transformacije i naglasili koliko se njihov rad, ali i sam odnos s korisnicima kroz cijeli proces promijenio. Premda su, kako kaže ravnateljica, tek na pola puta, svi su zadovoljniji, rade kvalitetnije, cijela lokalna zajednica ih je prihvatila, što i nije iznenađujuće s obzirom na to da su gotovo na svakom događanju prisutni.  Zadovoljstvo djelatnika se ne može prikriti, no najveća je promjena vidljiva kod samih ljudi kojima se život iz temelja promijenio. Družeći se tako s Milicom, Anom i Ivom, a i u kasnijem posjetu Tini i Krunu u njihovu stanu, nemoguće je ne primijetiti kako se radi o ljudima koji su na neki način doživjeli ‘novi početak’. Osmijeh ne silazi s njihovih lica, a zadovoljstvo vlastitim životom i poslovima se ne može sakriti.

U Ozlju i Karlovcu su počele  djelovati i skupine za samozastupanje. Grupe se sastaju jednom tjedno, a trenutno svaka broji oko 15 korisnika. Bitno je tu naglasiti kako se radi o kombiniranim skupinama, odnosno korisnicima iz stanova, ali i iz obitelji.  Rad skupina podržavaju djelatnici educirani za asistente samozastupnika.

Naši domaćini su nas s velikim ponosom odveli u razgledavanje novouređenog dnevnog centra u Karlovcu. U njega je uloženo puno truda i ljubavi, što se na svakom koraku i vidi. Djelatnici su sami radili na preuređenju i useljavanju te je tu do izražaja došla i njihova snalažljivost. Koristili su, naime, stari namještaj iz doma, sami krečili zidove i pregrađivali prostorije. Sve to pada u drugi plan čim se ulaskom u centar ugledaju sretna lica ljudi koji ga koriste.

Na završnom sastanku u centru i sumiranju cijelog dosadašnjeg puta, ravnateljica Dijana Borović Galović je napomenula kako su njihova nastojanja usmjerena na prepoznavanje i zadovoljavanje potreba djece i odraslih osoba s intelektualnim teškoćama u Karlovačkoj županiji. Uz program organiziranog stanovanja veliku pažnju posvećuju razvoju usluga patronaže i rane intervencije, kao i zapošljavanja i radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama.  Ravnateljica Borović – Galović napominje kako su kupili  još dva plastenika, od kojih je jedan grijani te ih sad imaju ukupno pet. Otvaranje mogućnosti zaposlenja naglasila je kao još jedan bitan korak prema potpunom uključenju u zajednicu. Svoje djelovanje pokušavaju organizirati na način da ‘pokriju’ cijeli tijek života korisnika te stvore uvjete kako bi se prevenirala institucionalizacija ovih osoba. Sitnih problema i ‘porođajnih muka’ još uvijek ima, no sve se rješava u hodu. Odličan tim ljudi koji daju sve od sebe svakako pomaže u tome. Samo naprijed Ozalj i Karlovac, tu smo uz vas!