Povratak

Online predstavljanje Izvješća pučke pravobraniteljice za 2021. godinu

Dana 13. travnja 2022. godine, sudjelovali smo na online predstavljanju Izvješća pučke pravobraniteljice za 2021. godinu. Izvješće sadrži analizu i ocjenu stanja zaštite Ijudskih prava i sloboda u Republici Hrvatskoj te analizu i ocjenu stanja vezano za određene pojavne oblike povreda prava pojedinaca ili pojedinih društvenih skupina. Ujedno ovo Izvješće sadrži i 156 preporuka, koje su usmjerene otklanjanju uočenih nedostataka i nepravilnosti koji dovode do povreda ustavnih i zakonskih prava građana te Izvješće tako stremi doprinijeti zaštiti njihovih prava, posebice najranjivijih. Osim na pritužbama građana i javno dostupnim informacijama i izvješćima, ovo izvješće se temelji i na odgovorima koje je pravobraniteljica prikupila od javnopravnih tijela, organizacija civilnog društva, sindikata, akademske zajednice, vjerskih zajednica i od drugih dionika.

Cjelokupno izvješće možete preuzeti OVDJE.