News

News from Association for Promoting Inclusion

Zagovaranje implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj

14.04.2011 - News

Udruga za samozastupanje u suradnji s Udrugom za promicanje inkluzije, Centrom za ljudska prava i Uredom UNDP-a pokrenula je projekt zagovaranja implementacije Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u Hrvatskoj. … More